nejlepší kolkovna

Téměř od založení gastronomického konceptu KOLKOVNA jsme pomáhali vytvářet celkový Corporate Identity a poskytovali jsme komplexní servis pro oblast grafiky, přípravy dat a tisku.
Podíleli jsme se také na upgrade logotypů a aktualizaci grafického stylu, tvorbě webových prezentací, produkci menu a podpůrných materiálů.
V Kolkovně jsme dodnes jako doma.